Welkom

Open Seismic Sensor Grid Groningen (OSSG) is een platform dat de effecten, van door gaswinning geïnduceerde aardbevingen, op de omgeving en de bebouwing nauwkeurig en eenduidig in kaart brengt. Voor en door Groningen!
Welkom

Open-data opent de discussie

OSSG is een open-data platform waarop bevingsmetingen open en objectief beschikbaar worden gemaakt voor iedereen die er kennis van wil nemen.

Op het platform vindt de discussie over de effecten van gaswinning op de bodem en bebouwing plaats.

 

 

Meten is weten

Door een dicht netwerk van sensoren worden de effecten van de door gaswinning veroorzaakte bevingen eenduidig in kaart gebracht.

De samenstelling de bodem, met name in de bovenste meters, is erg bepalend voor de mate waarin een beving effect heeft op de bebouwing. Aangezien de bodem in Groningen erg wisselt qua samenstelling, kan het effect van een beving op korte afstand variëren.

 

 

Zien is geloven

Door een dicht netwerk van sensoren worden de effecten van de bevingen en daarmee gepaard gaande schades eenduidiger en betrouwbaarder in kaart gebracht

U kunt nu zelf zien of een beving in uw omgeving gemeten is, en hoe sterk die beving was.

Het laatste nieuws

Meten is weten

5 juli 2017 Lees meer ..

Prepareren bevingsdata voor in de OSSG database

9 april 2016 Lees meer ..

Is de constructie van de Van OlstToren aardbevingsbestendig?

7 april 2016 Lees meer ..