De huidige status 

Tot nu toe is de investering grotendeels van zevental Groningse MKB bedrijven gekomen. De stad en provincie Groningen hebben recent middelen vrij gemaakt om het OSSG project te realiseren. Deze steun moet vooral gezien worden als “seed money” om de vervolgstappen van het OSSG plan te vergemakkelijken.

Dit doet OSSG bijvoorbeeld door een test- en bezoekersfaciliteit te realiseren op het Universiteitsterrein in Groningen. Medio 2016 zal OSSG onderdeel uit gaan maken van het BuildInG initiatief in samenwerking met de Hanze Hogeschool en het Economic Board Groningen.

Deze financiering is echter niet genoeg voor een uitrol van sensoren in de gehele provincie. De fondsen die daarvoor nodig zijn zal OSSG verkrijgen bij de verschillende stakeholders.