Waarom OSSG? 

Een groot deel van de provincie Groningen heeft last van aardschokken. Bodembeweging die ontegenzeggelijk wordt veroorzaakt door de gaswinning die inmiddels meer dan 40 jaar in het gebied plaatsvindt. Bevingen die sluipenderwijs hebben geleid tot schade aan huizen, scholen, kerken en andere bebouwing in het gebied.

Pas de laatste jaren wordt de relatie tussen de gaswinning en de bevingen ook door de overheid erkend. En is de NAM met een grootschalig schade-herstelprogramma begonnen. Begin 2015 is dat herstelprogramma door de NAM uit handen gegeven aan het Centrum voor Veilig Wonen in Appingedam. Volgens velen een logische, en verstandige stap.

Hetzelfde gaat gebeuren met de bevingsmetingen die in het gebied verricht worden. Deze worden nu door verschillende partijen (TNO, KNMI maar ook door een bedrijf als StabiAlert) uitgevoerd en de data wordt op verschillende plekken bewaard. Het streven van OSSG is om alle gegevens op een centrale plaats te verzamelen en op een toegankelijke manier beschikbaar te maken aan iedereen die daarom vraagt.

Daarnaast streeft OSSG naar de uitbouw van een aanvullend netwerk van sensoren die in bestaande bebouwing en/of infrastructuur geplaatst gaan worden. Dit aanvullende sensorweb zal bestaan uit duizenden low-cost versnellingssensoren aangevuld met enkele tientallen tiltsensoren die ruimtelijk gespreid over het Groningse gebied zullen worden geplaatst.