Wat is OSSG? 

In 2015 is Open Seismisch Sensor Grid (OSSG) ontstaan uit een samenwerking tussen zevental Groningse bedrijven met een passie voor mens en techniek.

‘De kracht van OSSG is te danken aan de nauwe samenwerking, het benutten van elkaars krachten en de gedeelde passie voor de provincie Groningen’

OSSG is bezig om in de provincie een netwerk van aardbeving sensoren aan te leggen. OSSG streeft naar het creëren van een actieve community van gebruikers. Voor zowel bewoners, bedrijven als aan de wetenschap.

Het doel is om een onafhankelijk en objectief meetinstrument te creëren dat bestaat uit duizenden sensoren. Deze sensoren brengen nauwkeurig en eenduidig de effecten van de door gaswinning geïnduceerde aardbevingen, op de omgeving en bebouwing in kaart.

OSSG maakt data inzichtelijk voor iedereen die dat wil. OSSG opent hiermee de discussies over de effecten van aardbevingen, op de omgeving en bebouwing, onderbouwen met harde data.