Omnidots

Omnidots geeft inzicht in bewegingen. Omnidots levert trilsensoren en registreert of een (bedrijfs)pand trilt, hoe hevig de trilling is en de oorzaak van de trillingen. Het (bedrijfs)pand kan door de trilleningen beschadigen, met alle gevolgen van dien. Een voorbeeld hiervan is dat de meetgegevens van de Omnidots sensoren worden gebruikt als bewijslast bij het indienen van een schadeclaim.   

Voor Omnidots is OSSG een interessant initiatief, omdat een groter netwerk van sensoren een betrouwbaarder beeld geeft van de trillingen die voortkomen uit trillingen veroorzaakt door aardbevingen. 

Lees meer over de sensoren en ons bedrijf op: 

http://www.omnidots.nl